04.07.2020.
 
Upiększają i szkodzą zdrowiu PDF Drukuj Email
Redaktor: Joanna Anglart-Różańska   
04.10.2012.
     Od zarania ludzkości człowiek dążył do osiągnięcia doskonałości w wyglądzie. Wykopaliska archeologiczne pokazują, że w starożytności powszechnym użyciu były: wosk pszczeli, miód, mleko, różana woda, kreda, glinka, pył wulkaniczny, jaja, błoto, wnętrzności zwierząt i inne surowce znajdowane w naturze. W zależności od kultury i dostępnych środków, różne substancje stosowano w różnych miejscach na Ziemi. Upiększając wygląd, ludzie często nieświadomie stosowali toksyczne związki. Do takich w najstarszych kosmetykach należą ołów i rtęć. Współczesne środki pielęgnacyjne też nie są pozbawione niebezpiecznych substancji.
        
Zmieniony ( 05.01.2013. )
Czytaj
 
Na zdrowie - owoce róży (2) PDF Drukuj Email
Redaktor: Ernest Michalski   
04.10.2012.
    Organizm człowieka nie wytwarza witaminy C w ogóle. Ma jej tylko tyle, ile dostarczy sobie w posiłkach, średnio 30 mg dziennie. A potrzebuje w stresie 500 do 1500 mg i więcej! Stwierdzono, że wątroba człowieka, ssaków naczelnych i świnki morskiej nie ma zdolności wytwarzania kwasu askorbinowego, gdyż ma uszkodzony gen odpowiedzialny za syntezę aktywnej proteiny enzymowej GLO w wątrobie, co blokuje normalne dla ssaków przetwarzanie cukrów we krwi w witaminę C. 
     Prof. I. Stone sformułował tezę o wadzie genetycznej człowieka. Mamy zatem dramatyczny w skutkach defekt genetyczny. Człowiek jak inne ssaki powinien wytwarzać na własne potrzeby tak ważną witaminę, a nie wytwarza. Zdany jest na przypadek - znajdzie ją w pożywieniu, to przeżyje. Przyjmuje się dla człowieka dzienną normę, w zależności od kraju – od 30 do 100 mg. Według L. Paulinga i I. Stone’a, ta dawka powinna wynosić kilkaset, w szczególnych warunkach nawet kilka tysięcy miligramów.
                
Zmieniony ( 05.01.2013. )
Czytaj
 
Czy warto uwolnić konopie? PDF Drukuj Email
Redaktor: Jacek Wrona   
04.10.2012.
     W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą marihuany, szczególnie w kontekście deklaracji osób publicznych - że ją zażywają i jakoby nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia, postanowiłem przybliżyć trochę wiadomości na ten temat. Mam nadzieję, że pozwolą wyrobić Czytelnikom własne zdanie. 
      Zacznijmy od historii uprawy konopi, z której pozyskuje się marihuanę i haszysz. Konopie prawdopodobnie wywodzą się z terenów podgórskich okalających Himalaje. Uprawia się je od ok. 10 tys. lat. Już w 2737 r. p.n.e. chiński cesarz Shen Hung opisał lecznicze i narkotyczne działanie tej rośliny. W późniejszych wiekach psychotropowe właściwości wykorzystywano na Wchodzie, w rytuałach religijnych i kultowych. Szczególną rolę odegrały w kulturze arabskiej jako narkotyk, również środek przeciwbólowy i terapeutyczny. Opisy nacierania olejkami z zawartością ekstraktu z konopi znajdziemy nawet w Biblii. Konopie służyły przede wszystkim jako materiał do produkcji sznurów okrętowych, tkanin oraz oleju. W Europie ich przemysłową uprawę rozpowszechnili Rzymianie, a zastosowania jako używki nauczyli Europejczyków Maurowie. 

     

Zmieniony ( 05.01.2013. )
Czytaj
 
Rakotwórcze drewno PDF Drukuj Email
Redaktor: dr Izabela Betlej   
04.10.2012.
    Po okresie użytkowania wyroby z impregnowanego drewna powinny być zutylizowane przez recykling lub spalanie w spalarniach. W Polsce ilość takich odpadów szacuje się na ok. 120 tys. ton rocznie. Najlepszą metodą ich eliminacji jest spalanie, tymczasem często są one używane np. w ogródkach do wzbogacania małej architektury. Brak wiedzy o szkodliwości tych materiałów sprawia, że nieświadomie dochodzi do narażenia ludzi i zwierząt na działanie niebezpiecznych, rakotwórczych substancji. Przykładem jest użycie starych podkładów kolejowych. 

     Podkłady są nasycane olejem kreozotowym, otrzymywanym ze smoły węglowej. Olej impregnacyjny hamujący rozwój grzybów stosuje się do zabezpieczania podkładów kolejowych, słupów teletechnicznych itp. Trwałość takiego zabezpieczenia sięga nawet 100 lat. Olej kreozotowy jest mieszaniną wyższych węglowodorów aromatycznych o charakterze obojętnym tj. naftalen, antracen, fenantren, chryzen, stanowiących od 80 do 90% składników oleju oraz składników kwaśnych i zasadowych – fenoli, krezoli, metylowych i innych. Substancje te mogą być dla człowieka bardzo toksyczne w warunkach bezpośredniego kontaktu lub przez wdychanie.

    

Zmieniony ( 05.01.2013. )
Czytaj
 
Różaniec leczy PDF Drukuj Email
Redaktor: Krzysztof Kamiński   
04.10.2012.
    Odmawianie różańca korzystnie wpływa na zdrowie. Dowiodły tego badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach.
     Wskaźnikiem dobrego zdrowia jest m.in. równowaga między autonomicznymi rytmami, charakterystycznymi dla funkcjonowania ludzkiego organizmu. Dr Luciano Bernardi z Uniwersytetu Pavia zajmował się obserwowaniem zaburzeń tych rytmów. Uczestnikom badań zlecił czytanie na głos wybranych tekstów, a w tym czasie mierzył im takie parametry, jak wahania bicia serca, ciśnienia krwi, przepływ krwi do mózgu, oddechy. Zauważył, że każda wykonywana przez człowieka czynność powoduje choćby minimalne wahania tych parametrów fizjologicznych. W ten sposób organizm przystosowuje się do zmiennej sytuacji. 
     Kiedy poddani badaniom recytowali znane na pamięć krótkie teksty, naukowiec zauważył osiągnięcie przez nich stanu neutralnego, bezstresowego. Ponieważ uczestnicy eksperymentu pochodzili z katolickiego regionu, zachęcił ich do odmawiania różańca. Zauważył, że wtedy badane rytmy biologiczne osiągnęły rezonans, wzmacniając się i tworząc harmonijny związek. Oznaczało to, że wypowiadający znany tekst (w tym wypadku modlitwę), podświadomie dostroili oddychanie do 6 oddechów na minutę, co odpowiada częstotliwości wahań naturalnych funkcji biologicznych. Włoski naukowiec doszedł do ogólniejszego wniosku, że skoro ta modlitwa stabilizuje rytm biologiczny ludzkiego organizmu zbliżony efekt mogą wywołać podobne praktyki znane z innych religii. (…)  
     Wyniki prac doktora Bernadiego, a także innych naukowców z Uniwersytetu w Ohio i Narodowego Instytutu Zdrowia, opublikowano w 2006 roku w fachowym piśmie Nowojorskiej Akademii Nauk. Stwierdzono tam, że badany w ten sposób stan rezonansu wpływa na zdrowie, szczególnie na wzmocnienie układu odpornościowego, łagodzenie stanów zapalnych, zmniejszenie ilości cukru we krwi. Ma też znaczenie w profilaktyce nowotworowej. Eksperyment z różańcem został opisany przez dr Dvida Servana-Schreibera w książce „Anticancer: a new way of life”, w której autor doradza, jaki tryb życia powinniśmy prowadzić, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Rytmy biologiczne są związane z możliwościami adaptacyjnymi człowieka, zależnymi też od jego wieku. Starsi maja słabszą zdolność osiągania tej równowagi. Mogą jednak wpływać na wzmocnienie zdolności adaptacyjnych właśnie przez częstą modlitwę. (…)
                                                         Więcej w numerze 23 Porad na zdrowie
                                                                                            Krzysztof Kamiński 
Zmieniony ( 16.12.2013. )
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 17
Pierwsze strony
Reklama
 
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk