05.07.2020.
 
Co ukrywają producenci? PDF Drukuj Email
Redaktor: Krzysztof Kamiński   
04.10.2011.

Rozmowa z Jerzym Wiśniewskim, Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Zacznijmy od tego, jaki jest zakres działania IJHARS?
    - Do najważniejszych zadań należy nadzór nad jakością artykułów rolno-spożywczych, w szczególności kontrola jakości artykułów w produkcji i obrocie, w tym eksportowanych i sprowadzanych z zagranicy, kontrola graniczna artykułów, wydawanie świadectw jakości, powiadamianie o niebezpiecznych produktach. Poza tym kontrola składowania i transportu, zbieranie informacji o sytuacji na rynkach rolnych, współpraca z administracją rządową, policją, samorządami i jednostkami branży rolniczej. Dokonywanie oceny na wniosek zainteresowanych, czy artykuł spełnia wymagania jakościowe.
Jakie są konsekwencje, kiedy ktoś zgłasza uwagi do jakości żywności ?
  

    Oprócz zadań planowych, rozpatrujemy skargi dotyczące jakości artykułów rolno-spożywczych. Konsekwencją są kontrole obejmujące jakość artykułów, warunki składowania i transportu, sprawdzenie, czy artykuły spełniają przepisowe wymagania, czy są składowane lub transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwej jakości.
Co może spowodować wojewódzki inspektor po kontroli?
   - Zastosować karę pieniężną. Zakazać wprowadzania do obrotu artykułu nie spełniającego wymagań jakości, nakazać poddanie go określonym zabiegom, zakazać składowania w nieodpowiednich warunkach albo transportowania nieodpowiednimi środkami transportu, przeklasyfikować artykuł do niższej klasy. Może nakazać zniszczenie artykułu na koszt posiadacza lub nałożyć karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu artykułów złej jakości albo zafałszowanych.
Proszę o przykłady tego, co producenci żywności ukrywają?
    - Najczęściej wykrywamy skład surowcowy wyrobów niezgodny ze stanem faktycznym, niepełne dane identyfikujące producenta, niepełną charakterystykę wyrobu - brak podania rodzaju obróbki cieplnej czy brak w składzie różnych dodatków, jak na przykład aromat dymu wędzarniczego, także zaniżanie deklarowanej wagi ryb i pieczywa. Stwierdziliśmy niedowagę chleba od 5 do 50 g na bochenku. Zdarza się, że producent zamieszcza na etykiecie określenie „mięso oddzielanie mechanicznie”, nie podając nazwy gatunku zwierzęcia, z jakiego ono pochodzi. W pierwszej połowie 2011 roku wydaliśmy 7 decyzji dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych na łączną kwotę kar 21 300 zł. Wykryliśmy m.in. nieprawidłowości w oznakowaniu „Kiełbasa toruńska średnio rozdrobniona”. Producent nie wykazał w składzie m.in. soli peklującej i substancji konserwującej – azotynu sodu, poza tym zamieścił niezrozumiałe skróty: „wp”, „miesz. pek”, „wz. smaku”. W „Kiełbasie wiejskiej średnio rozdrobnionej” nie było informacji o ilościowej zawartości mięsa, także o azotynie sodu - substancji konserwującej (…)
                                                                            Więcej w numerze 19 Porad na zdrowie
                                                                                     Rozmawiał: Krzysztof Kamiński

 

Zmieniony ( 04.01.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Pierwsze strony
Reklama
 
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk