Jaka ilość wody jest nam niezbędna?
Redaktor: dr Małgorzata Pieniak   
04.01.2012.

Zawartość wody w organizmie dorosłego człowieka wynosi około. 60%. Procentowy udział waha się w zależności od wieku i zawartości tkanki tłuszczowej. Największa jest zawartość wody w organizmie noworodków - 75-80% masy ciała. U ludzi bardzo otyłych wynosi nie więcej niż 55%, odwrotnie u osób z niewielkim zasobem tkanki tłuszczowej. nieprzekraczającym 10%, woda stanowi aż 70% masy ciała. W komórkach żywych większość reakcji chemicznych przebiega w środowisku wodnym. Woda jest czynnym składnikiem wielu procesów biochemicznych i ważnym czynnikiem determinującym właściwości makrocząsteczek, jak białka.

    Dla zdrowia nieodzowna jest stałość środowiska wewnętrznego organizmu utrzymywana we względnie wąskich granicach. Dotyczy to ogólnego rozmieszczenia wody, a także utrzymywania kwasowości pH i stężenia różnych elektrolitów, np. sodu, potasu, wapnia, magnezu i fosforanów w organizmie. Dwie trzecie wody stanowi płyn wewnątrzkomórkowy, pozostałą płyn pozakomórkowy, którego około 25% występuje w osoczu. Woda w ustroju zawsze zawiera rozpuszczone sole mineralne i inne substancje, wytwarzające w płynach organizmu stałe ciśnienie osmotyczne. Objętość wody i soli mineralnych musi być taka, by utrzymać ciśnienie osmotyczne na stałym poziomie.
Woda jest więc niezbędna dla życia.

   Człowiek ginie szybciej z niedoboru wody w organizmie niż przy braku pożywienia. Jeżeli bez pobierania pokarmu stałego może przeżyć około 30 dni, to bez wody śmierć następuje już po kilku dobach. Dobowe zapotrzebowanie wynosi u dorosłego człowieka 40 ml na 1 kg wagi. Dostarczanie wody zostaje pokryte przez wprowadzone płyny, wodę w pokarmach i powstającą w tkankach w procesach spalania. Musimy stale uzupełniać stratę wody, która jest wydalana przez nerki w postaci moczu, przez skórę z potem, przez płuca w postaci pary wodnej i przez przewód pokarmowy. Te straty wody są związane z przebiegiem ważnych czynności fizjologicznych ustroju, jak np. prawidłowe krążenie, procesy trawienia i usuwania zbędnych produktów przemiany materii, oddychanie, procesy termoregulacji. Stanowi również ochronę dla niektórych narządów m.in. mózgu, a także rozwijającego się płodu.
    Konieczność dostarczenia wody do ustroju jest regulowana uczuciem pragnienia. Powstaje ono wskutek odruchowego pobudzania ośrodków nerwowych przy pierwszych objawach zmiany ciśnienia osmotycznego krwi. Prawie cała wchłonięta woda przechodzi szybko z krwi do płynów tkankowych. Nie jest magazynowana w organizmie, dlatego konieczne jest jej stałe uzupełnianie.
 (…)
    Polacy piją stanowczo za mało wody w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Jej ilość jest uzależniona od wieku, płci, stanu zdrowotnego, także warunków środowiskowych, w jakich się znajdujemy. Szczególnie duża utrata wody pojawia się, gdy jesteśmy narażeni na działanie wysokich temperatur, np. w hutnictwie, również gdy przebywamy w gorącym klimacie, ale także przy wykonywaniu ciężkiej pracy fizycznej, w wysiłkach sportowych. Wtedy się pocimy, tracąc składniki mineralne i witaminy. Utrata, zwłaszcza jonów sodowych i chlorkowych, może doprowadzić do zaburzeń w gospodarce wodno-elektrolitowej organizmu. Sód w organizmie ma zdolność wiązania wody, więc jego prawidłowe stężenie zapobiega jej nadmiernej utracie. Z innych przyczyn można wymienić zaburzenia ustrojowe (…)
                                                                                Więcej w numerze 20 Porad na zdrowie

                                                                                     dr Małgorzata Pieniak
                                                                                     Program „Woda dla zdrowia”
                                                                                    www.wodadlazdrowia.pl

 

Zmieniony ( 09.07.2012. )