Hałas szkodzi zdrowiu
Redaktor: lek.med. Tomasz Nocuń   
31.12.2013.
           Za jedną z najbardziej dokuczliwych, ogromnie nas obciążających współczesnych plag uważa się hałas. Zatruwanie środowiska nadmiernymi dźwiękami jest równie ważne jak zanieczyszczenie powietrza czy wody. Cisza stanowi wielką wartość we współczesnym świecie. Po roku ciężkiej pracy wyjeżdżamy na urlop, gdzie oczekujemy ciszy i spokoju. Kupując mieszkanie czy działkę, szukamy miejsca cichego i spokojnego. Dlaczego więc tak rzadko się mówi o zanieczyszczenia środowiska hałasem? 
       Hałas to dźwięk niepożądany, nieprzyjemny, dokuczliwy lub szkodliwy dla zdrowia i środowiska przyrodniczego. Stwarza uczucie dyskomfortu i uciążliwości. Doprowadza do przedwczesnego starzenia się i skraca ludzkie życie. Wywołuje nieodwracalne uszkodzenie słuchu, głuchotę, działa szkodliwie na układ nerwowy, krążenia, oddechowy, pokarmowy, moczowy, endokrynny oraz na samopoczucie psychiczne. Jest jednym z najbardziej nerwicorodnych czynników.
      Powoduje też wzrost ciśnienia śródczaszkowego i niedotlenienie kory mózgowej. 


Zakłóca wypoczynek i regenerację sił, pracę umysłową, komunikację słowną. Obniża iloraz inteligencji. Pogarsza zdolność percepcji, zaburza zdolność koncentracji uwagi, uniemożliwia pracę twórczą, doprowadza do zaburzeń układu krążenia, nadciśnienia, chorób serca, zwiększa liczbę zawałów, układu pokarmowego, zaburza przemianę białek, tłuszczów i węglowodanów. Dźwięk przekraczający dopuszczalną wielkość wpływa destrukcyjnie na układ immunologiczny. (…) Więcej w numerze 28 Porad na zdrowie lek. med. Tomasz Nocuń
Zmieniony ( 01.04.2014. )