Mobbing odbiera zdrowie
Redaktor: Liliana Otręba   
03.04.2019.
    Chorobotwórczo mogą oddziaływać na człowieka szkodliwe warunki pracy (skażenie środowiska, nocne zmiany), czynniki indywidualne (zmniejszona odporność, wypadki) oraz powody, tzw. stresory, o charakterze społecznym. Do stresogennych sytuacji w miejscu pracy należą niepowodzenia, konflikty międzyludzkie oraz przemoc psychiczna.
    Ta ostatnia występuje w różnych środowiskach i dotyka wielu osób. Możemy się z nią spotkać wśród uczniów (tzw. bullying), w rodzinie, również w zakładach pracy. Omawiając występowanie przemocy psychicznej, rozpocznijmy od omówienia tego zjawiska w miejscu pracy, czyli mobbingu. Słowo to coraz częściej pojawia się w mediach, w rozmowach towarzyskich i na wokandzie. Brzmi dla niektórych tajemniczo, innym kojarzy się cierpieniem, poniżeniem, niekiedy ze zmianą pracy.
    Każdy może stać się osobą objętą mobbingiem, bez względu na swoją wytrzymałość, wykształcenie czy pewność siebie, dlatego warto zapoznać się bliżej z definicją, przebiegiem i skutkami tego zjawiska. (…)
         Mobbing charakteryzuje również przemoc psychiczna. Katalog zachowań w tym wypadku jest bogaty, wszystko zależy od sytuacji, fantazji i „pomysłowości” mobbera. Może np. ograniczać możliwość wyrażania swojego zdania, nie zapraszać danej osoby na zebrania, może ją izolować, zatajać przed nią ważne informacje konieczne do wykonywania pracy lub blokować możliwość korzystania z urządzeń potrzebnych do jej wykonania. Przerywanie, wchodzenie w zdanie, groźby, przekleństwa lub inne uwłaczające godności sformułowania, także podnoszenie głosu w trakcie rozmowy - to działania mobbingowe. Nieustające drwiny, robienie żartów związanych z narodowością, religią, poglądami politycznymi czy też szyderstwa z postawy życiowej, poglądów, wyglądu osoby mobbingowanej - mają na celu obniżyć jej poczucie własnej wartości. Okazywanie pogardy wzrokiem, gestem, unikanie podania ręki, ignorowanie itp. mają odizolować taką osobę od społeczności. Może otrzymywać także zadania poza godzinami pracy lub przekraczające jej możliwości, wymagające wysiłku fizycznego, pozbawione sensu lub związane z ryzykiem utraty zdrowia. Wszystko po to, by zdyskredytować ją w oczach przełożonych, podwładnych i kolegów. (…)
    Schorzenia, jakie wywołuje lub pogłębia zjawisko mobbingu, rozwijają się powoli. Pojawiają się niepokojące objawy, jak: zaburzenia snu, migreny, problemy - żołądkowo jelitowe, bóle w okolicy odcinka szyjnego kręgosłupa, ramion. Reaguje też psychika: następuje spadek pewności siebie, występują problemy z koncentracją, pamięcią, stany depresyjne. Problemy się pogłębiają, pojawiają się stany lękowe, mogą wystąpić myśli samobójcze prowadzące nawet do samobójstwa. Pojawiają się uzależnienia: hazard, alkohol (…)
    Więcej w numerze 50 Porad na zdrowie
                                        Liliana Otręba
Zmieniony ( 03.07.2019. )