Mobbing odbiera zdrowie (2) Jak zapobiegać i reagować
Redaktor: Liliana Otręba   
03.07.2019.
    Jak zapobiegać i reagować na przemoc psychiczną w miejscu pracy? Mobbing może wystąpić w każdej firmie i każdy może stać się jego ofiarą. Najczęściej z tym mogą się spotkać pracujący w sektorach: opieki zdrowotnej, spraw społecznych, edukacji i wychowania oraz administracji publicznej. Bez względu na branżę, możemy spojrzeć na sposoby zapobiegania i reakcji z perspektywy zakładu pracy, przełożonego i osoby mobbingowanej.
Przeciwdziałanie w zakładzie pracy
    Atmosfera mobbingu jest niszcząca dla osoby prześladowanej i całego zespołu m.in. wpływając na efektywność pracy, obniżając kreatywność zespołu, zmniejszając skłonność do innowacji. W zespole pojawia się niepokój, spada poziom zaufania, zostaje zaburzony przepływ informacji. Działania mobbera powodują u pracownika m.in. zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, problemy zdrowotne, zmnieszają poczucie własnej wartości. (…)
        Szef powinien wsłuchiwać się w „puls” zespołu, wyczuwać nastroje, a w sytuacjach napięć podejmować działania służące wyjaśnieniu. Zapobiegając mobbingowi, powinien traktować poważnie skargi pracowników, wyrobić sobie zdanie na temat niejasnej sytuacji. Dobrze rozwiązany konflikt jest elementem rozwoju zespołu, zamieciony pod dywan jest zjawiskiem niszczącym i blokującym komunikację, uniemożliwia zespołowi realizację celów. W trakcie rozmowy z uczestnikami konfliktu przełożony powinien wzbudzić zaufanie i skłonić skonfliktowane strony do współpracy. (…)
Reagowanie przez pracownika
    W sytuacji problemowej ważne jest zadanie sobie pytań: Jakie mam możliwości poradzenia sobie z trudną sytuacją? Czy w nadziei, że nie dojdzie do konfliktu chcę zrezygnować z działań naprawczych? Czy strategia przemilczenia konfliktu jest możliwa na dłużej? Strategia przemilczenia jest nieskuteczna, gdy mamy do czynienia z agresją i terrorem psychicznym.
    Uciekać czy się bronić? (…) Pozostając w firmie i podejmując walkę, należy włączyć pozytywne myślenie, a szukając rozwiązań, uruchomić swoją sieć kontaktów. Analizując swoje zachowanie, warto popatrzeć, co mogę w nim zmienić, jakie wprowadzić zwroty w rozmowie z mobberem? Zmiana sposobu zachowania z naszej strony jest zaskoczeniem dla napastnika (…)
    Jednym z działań w obronie przed mobbingiem jest przeprowadzenie rozmowy z prześladowcą o jego zachowaniu. To strategia „kulturalnej obrony przez atak”, demaskująca prześladowcę. Do rozmowy należy się starannie przygotować.
Więcej numerze 50 Porad na zdrowie

                                    Liliana Otręba
Zmieniony ( 03.10.2019. )